رتبه لحظه ای پاسپورت ترکیه : 36

قیمت روزانه لیر در ترکیه 1,900 تومان

انواع اقامت در ترکیه > اجازه اقامت دانشجویی

اجازۀ اقامت دانشجویی ترکیه چه شرایطی دارد؟ مقررات اقامت دانشجویی در ترکیه در مادۀ 38 تا 41 قانون اتباع خارجی و مادۀ 35 و 39 آئین‌نامۀ اجرایی قانون اتباع خارجی و حفاظت بین‌المللی آمده است. 

افرادی که اجازۀ اقامت خانوادگی دارند و قصد تحصیل در دورۀ ابتدایی و راهنمایی را دارند تا سن 18 سالگی بدون نیاز به اجازۀ اقامت می‌توانند در کشور ترکیه به تحصیل ادامه بدهند. 

دانش‌آموزانی که 18 سال دارند و هنوز در حال تحصیل در دورۀ راهنمایی هستند، باید اجازۀ اقامت دریافت کنند. اتباع خارجی که در ترکیه در مراکز آموزش عالی در سطح کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، آموزش تخصصی پزشکی (TUS)، آموزش تخصصی دندانپزشکی (DUS) آموزش می‌بینند اجازۀ اقامت دانشجویی دریافت می‌کنند. اجازۀ اقامت دانشجویی، تنها حق حامی بودن برای مراجعه جهت اجازه اقامت همسر و فرزندان فراهم می‌آورد. برای سایر نزدیکان امکان اجازۀ اقامت از طریق فرد دانشجو وجود ندارد. اگر دورۀ آموزشی دانشجوی خارجی کمتر از یک سال باشد، مدت اجازۀ اقامت نمی‌تواند بیشتر از دوره آموزشی باشد. 

به اتباع خارجی که از طرف سازمان و نهادهای دولتی به ترکیه آمده‌اند‌ و آموزش خواهند دید، در طول مدت آموزش، اجازۀ اقامت داده می‌شود. 

برای اتباع خارجی که برای تحصیل در دورۀ ابتدایی و راهنمایی به ترکیه می‌آیند و سرپرستی و پرداخت هزینه‌های آنها برعهدۀ فردی حقیقی یا حقوقی باشد، با ارائۀ رضایتنامه از سوی ولی یا سرپرست قانونی برای طول مدت تحصیل اجازۀ اقامت‌های یک‌ساله صادر می‌شود که قابل تمدید است.

مدارک لازم برای اجازۀ اقامت دانشجویی

مدارک و اطلاعات حامی و مدارک مبنی بر دلایل و هدف از اقامت در ترکیه، ارائۀ آدرس محل اقامت در ترکیه، بیمۀ بهداشت و درمان برای اجازۀ اقامت دانشجویی بر اساس احکام قانون بیمه‌های اجتماعی و قانون بیمۀ بهداشت و درمان عمومی. 

برای دانشجویان خارجی که ظرف مدت سه ماه از تاریخ اولین ثبت نام برای بیمۀ بهداشت و درمان عمومی مراجعه کنند، بیمۀ بهداشت و درمان جداگانه لازم نیست. اما از کسانی که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ثبت‌نام مراجعه نکرده و حق بیمۀ بهداشت و درمان عمومی را از دست بدهند، به بیمۀ بهداشت و درمان خصوصی نیاز است. 

برای امور مربوط به تغییر دانشگاه، دانشکده یا رشتۀ دانشجویان آموزش عالی: 

الف) در صورت تغییر دانشکده یا رشته در همان مرکز آموزشی یا تغییر مرکز آموزشی در همان استان، به شرط آنکه در تحصیل وقفه‌ای ایجاد نشود و در موعد مقرر اطلاع داده شود، اجازۀ اقامت موجود، همچنان معتبر می‌ماند. اگر مدت اجازۀ اقامت از مدت تحصیل کوتاه‌تر باشد، هنگامی که اجازۀ اقامت پایان یافت به میزان مدت تحصیل تمدید می‌شود. ب) در صورتی که دانشجو قصد ادامۀ تحصیل در شهر دیگری داشته باشد، از سوی استانداری آن شهر، اجازه اقامت موجود قطع می‌شود و تا زمان تحصیل جدید، اجازۀ اقامت تنظیم می‌شود. 

تمامی دانشجویان کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری که در ترکیه در حال تحصیل هستند، به شرط دریافت اجازۀ کار، می‌تواند کار کنند. اما برای دانشجویان کاردانی و کارشناسی حق اجازۀ کار پس از سال اول صادر می‌شود. برای اجازۀ کار باید به وزارت کار و تأمین اجتماعی مراجعه کرد. 

اگر مشخص شود که اجازۀ اقامت دانشجویی برای اهدافی غیر از تحصیل استفاده شده است حکم اخراج از کشور یا ممنوعیت ورود به ترکیه صادر می‌شود. در این شرایط اجازه اقامت داده نمی‌شود. اگر صادر شده باشد باطل می‌شود و اگر تمام شده باشد، تمدید نمی‌شود.

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم