رتبه لحظه ای پاسپورت ترکیه : 36

قیمت روزانه لیر در ترکیه 1,900 تومان

اجازه اقامت بلندمدت

اجازۀ اقامت بلندمدت در ترکیه در مادۀ 42 تا 45 قانون اتباع خارجی و حفاظت بین‌المللی به شمارۀ 6458 و در مواد 40 و 43 آئین‌نامۀ اجرایی قانون اتباع خارجی و حفاظت بین‌المللی آمده است. 

به اتباع خارجی که که در ترکیه برای مدت حداقل هشت سال بدون وقفه با اجازۀ اقامت، زندگی کرده باشند یا دارای شرط‌های تعیین‌شده از سوی وزارت‌خانه باشند، با تائید وزارت‌خانه از سوی استانداری‌ها اجازۀ اقامت بلندمدت صادر شود. 

برای پناهجویان، پناهجویان مشروط و دارندگان وضعیت حفاظت ثانوی، اجازۀ اقامت بشردوستانه و حمایت موقت حق مراجعه برای اجازۀ اقامت بلندمدت تعیین نشده است. 

اجازۀ اقامت بلندمدت به صورت نامحدود تنظیم می‌شود.

شرایط اجازۀ اقامت بلندمدت

برای تنظیم اجازه اقامت بلند مدت، اتباع خارجی باید به مدت هشت سال بدون وقفه با اجازۀ اقامت در ترکیه حضور داشته باشند. در محاسبۀ هشت سال بدون وقفه، مدت‌زمانی که با اجازۀ اقامت دانشجویی حضور داشته‌اند نصف حساب می‌شود اما در سایر شکل‌های اقامت به طور کامل حساب می‌شود. 

از شرط‌های دیگر دریافت این نوع اقامت بلندمدت این است که اتباع خارجی در طول سه سال آخر از این هشت سال هیچ‌گونه کمک اجتماعی دریافت نکرده باشند، درآمد منظم و مکفی برای گذران زندگی خود و خانواده‌شان داشته باشند. بیمۀ درمانی معتبر داشته باشند و تهدیدی برای نظم و امنیت عمومی محسوب نشوند. 

افرادی که اجازۀ اقامت بلندمدت را دریافت می‌کنند به جز وظیفۀ سربازی، حق رأی (انتخاب کردن و انتخاب شدن) اشتغال به عنوان مأمور دولت و حق واردات خودرو به صورت معاف از مالیات و مقررات درج‌شده در قانون ویژه، در سایر حقوق شهروندی با شهروندان ترکیه فرقی ندارند. 

این نوع اقامت در صورتی که فرد برای نظم و امنیت عمومی تهدید ایجاد کند یا به دلایلی غیر از سلامت، آموزش و خدمت اجباری برای مدت بیش از یک سال خارج از ترکیه باشد، باطل می‌شود.

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم