رتبه لحظه ای پاسپورت ترکیه : 36

قیمت روزانه لیر در ترکیه 1,900 تومان

اجازه اقامت خانوادگی

اجازۀ اقامت خانوادگی ترکیه چه شرایطی دارد؟ 

مقررات اجازۀ اقامت خانوادگی در مادۀ 34 تا 37 قانون اتباع خارجی و حفاظت بین‌المللی به شمارۀ 6458 و در مادۀ 30 و 40 آئین‌نامۀ اجرایی قانون اتباع خارجی و حفاظت بین‌المللی آمده است. 

افرادی که مشمول مادۀ 28 قانون شماره 5901 یا دارای یکی از انواع اجازه اقامت هستند، پناهجویان و دارندگان وضعیت حفاظت ثانوی به همراه همسر خارجی، فرزند خارجی زیر هجده سال خودش یا فرزند همسرش، فرزند خارجی نیازمند مراقبت خودش یا همسرش. 

اگر فرد خارجی که درخواست اجازۀ اقامت خانوادگی کرده است، بیش از یک همسر داشته باشد، تنها برای یکی از همسران اجازه اقامت خانوادگی تنظیم می‌شود. اما برای تمام فرزندان فرد خارجی، اجازۀ اقامت صادر خواهد شد. 

برای درخواست اجازۀ اقامت خانوادگی برای کودکان، حضانت فرزند به عهدۀ هر کدام از والدین باشد رضایت او الزامی است. کودکانی که با اجازۀ اقامت خانوادگی در ترکیه زندگی می‌کنند تا سن هجده سالگی می‌توانند بدون نیاز به اقامت تحصیلی در ترکیه به تحصیل ادامه دهند. 

کودکانی که با اجازۀ اقامت خانوادگی در ترکیه زندگی می‌کنند تا سن هجده سالگی حق تحصیل رایگان در مراکز آموزشی را دارند. 

افرادی که اقامت خانوادگی ترکیه را دارند می‌توانند برای اقامت کوتاه‌مدت به شکل‌های دیگر اقدام کنند: 

اگر کسی با شهروند ترک ازدواج کرده باشد و با اقامت خانوادگی به مدت سه سال در ترکیه زندگی کرده باشد، طلاق بگیرد. 

اگر با حکم دادگاه ثابت شود که فردی که اجازۀ اقامت خانوادگی دارد تحت خشونت خانوادگی است. 

فردی که با فوت پشتیبان با اجازۀ اقامت مربوط به پشتیبان در ترکیه اقامت دارد. 

فردی که در زمان اقامت خانوادگی به سن هجده سالگی رسیده است. 

اجازه اقامت خانوادگی هر بار حداکثر برای مدت سه سال قابل تنظیم است. 

اجازه اقامت خانوادگی تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند بیشتر از اجازۀ اقامت حامی باشد.

شرایط حامی خانواده برای دریافت اقامت خانوادگی

برای اجازه اقامت خانودگی اتباع خارجی، حامی باید دارای شروط ذکر شده در ماده 35 قانون باشد؛ همچنین:

اگر ثابت شود اجازۀ اقامت خانوادگی برای اهدافی غیر از اهداف صدور اجازۀ اقامت استفاده شده حکم اخراج از کشور یا ممنوعیت ورود به کشور صادر می‌شود و اجازۀ اقامت تمدید نمی‌شود.

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم